Trolley voor beademingstoestellen

COVID-19 is de infectieziekte die wordt veroorzaakt door het recent ontdekte coronavirus. De meeste mensen herstellen van de ziekte zonder dat ze daarvoor een speciale behandeling nodig hebben. Bij een deel van de patiënten veroorzaakt de ziekte echter een ernstige longontsteking, hetgeen heeft geresulteerd in een enorme toename van IC-opnames.

Om deze patiënten op de IC te kunnen helpen is een grootschalige productie van beademingstoestellen op gang gekomen. Jansen Medicars is door enkele fabrikanten gevraagd trolleys te leveren voor het plaatsen van deze toestellen op de IC’s. Om binnen enkele weken honderden trolleys te kunnen leveren, heeft Jansen Medicars een trolleyconcept ontwikkeld dat in korte tijd in grote aantallen geproduceerd kan worden.

Bron: Jansen Medicars


Terug