Aeroo Wandsysteem voor Verkoever

In Holding en Verkoever ruimten blijkt een optimale integratie van voorzieningen, apparatuur en werkvoorraden in de praktijk moeilijk te verwezenlijken. Een belangrijke reden is dat de realisatie van deze ruimten gefaseerd plaatsvindt, waarbij telkens niet alle informatie van een volgende fase bekend is. Hierdoor worden vaak zaken over het hoofd gezien of verkeerde aannamen gedaan. Het resultaat is een oplossing die op verschillende punten beter zou kunnen, zoals: